Chakin diaries

ダイエット日記

夕・ローストビーフ 100g

  • ローストビーフ 100g = 196kcal
  • 黒豆豆腐、木綿 200g = 144kcal(100g = 72kcal)
  • トマト 2個 347g = 65.9kcal(100g = 19kcal)
  • キャベツ 150g = 34.5kcal(100g = 23kca)
  • 大根サラダ 100g = 23kcal(生キャベツとして換算、100g = 23kcal)
  • セント・ハレット タティアラ シャルドネ
    St Hallet Tatiara CHARDONNAY Australia
    メルシャン、ピーコック 750ml = 548kcal

936.3 - 1011.4kcal = -75.1kcal